Aktualności

By | 17 października 2017

29.03.2018 r.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy Zespół Projektu.
06.03.2018 r.

W dniu 06.03.2018 r. o godzinie 12:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na procedurę rozeznania rynku z dnia 26.02.2018 r. dot. realizacji usługi Kompleksowego pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CVP 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w ramach realizacji projektu „Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami ” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0096/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał pośrednika pracy: Weronikę Chrzanowską, której oferta spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu i była najkorzystniejsza.

20.02.2018 r.

W dniu 20.02.2018 r. o godz. 12:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na procedurę rozeznania rynku z dnia 12.02.2018 r. dot. realizacji usługi Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji/IPD dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (kod CVP 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w ramach realizacji projektu „Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0096/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał doradcę zawodowego: Weronikę Chrzanowską, której oferta spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu i była najkorzystniejsza.

11.12.2017 r.

W dniu 11.12.2017 r. o godz. 14:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na procedurę rozeznania rynku z dnia 23.10.2017 r. dot. realizacji usługi, tj. Kompleksowego pośrednictwa pracy dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (kod CVP 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w ramach realizacji projektu „Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0096/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał pośrednika pracy: Marlenę Struś, której oferta spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu i była najkorzystniejsza.

28.11.2017 r.

Informujemy, że w ramach naszego projektu została rozszerzona grupa docelowa o mieszkańców powiatów: biłgorajskiego, lubelskiego, łęczyńskiego oraz opolskiego. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w rekrutacji. W załączniku poniżej znajduje się zaktualizowany regulamin projektu.

Regulamin projektu

 

15.11.2017 r.

Informujemy, że wciąż prowadzimy rekrutację Kandydatów do udziału w projekcie „Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami”, która trwa od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową lub osobiście. Adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin. Numer telefonu: 699 670 283.

 

03.11.2017 r.

W dniu 31.10.2017 r. o godz. 14:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na procedurę rozeznania rynku z dnia 23.10.2017 r. dot. realizacji usługi, tj. Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji/IPD dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu (kod CVP 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w ramach realizacji projektu „Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0096/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał doradcę zawodowego: Marlenę Struś, której oferta spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu i była najkorzystniejsza.

 

17.10.2017 r.

Informujemy, że od 1 września 2017 r. realizujemy na terenie województwa lubelskiego w powiatach krasnostawskim, lubartowskim, świdnickim, zamojskim ziemskim oraz grodzkim projekt pod nazwą „Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami”.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu.