Harmonogramy : Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zaowodwego

przez | 21 sierpnia 2017

 

Harmonogram realizacji zadania 1 – Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego – Gr 6

Harmonogram IPD gr 6.

______________________________________________________________________________________________

Harmonogram realizacji zadania 1 – Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego – Gr 4 i 5

IPD Harmonogram gr. 4 i 5 Szczecinek.

______________________________________________________________________________________________

Harmonogram realizacji zadania 1 – Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego – Gr 2 i 3

Harrmonogram IPD gr 2 i 3 Szczecinek.

______________________________________________________________________________________________

Harmonogram realizacji zadania 1 – Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego – Gr 1

IPD Harmonogram – gr 1 Szczecinek.