Rozeznanie rynku-pośrednik pracy -część ofertowa

przez | 18 lipca 2017

18.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa pomorskiego, w ramach projektu Bez wykluczeń – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej nr projektu RPPM.06.01.02-22-0024/16-00 planuje przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla maksymalnie 22 Uczestników Projektu w miejscowości Potęgowo w planowanym okresie lipiec – sierpień 2017 r.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania  ww.zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

Rozeznanie rynku -pośrednik pracy

część ofertowa