HARMONOGRAMY ZAJĘĆ – Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych przez opracowanie Indywidualnego Planu Działania

przez | 14 czerwca 2017

 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych przez opracowanie Indywidualnego Planu Działania:

  1. Harmonogram 1.
  2. Harmonogram 2.
  3. Harmonogram 3.
  4. Harmonogram 4.
  5. Harmonogram 5.
  6. Harmonogram 6.
  7. Harmonogram 7.

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!