Zapytania Ofertowe

przez | 7 czerwca 2017

20.10.2017

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Aktywność zawodowa się opłaca!” nr projektu RPZP.06.05.00-32-K018/16 planuje przeprowadzenie Kompleksowego Pośrednictwa Pracy  dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu w miejscowości Szczecinek w planowanym okresie październik 2017 – luty 2018 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy, gotowego do zrealizowania  ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny

Rozeznanie Rynku – pośrednictwo pracy Szczecinek gr 6

______________________________________________________________________________________________

28.09.2017

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Aktywność zawodowa się opłaca!” nr projektu RPZP.06.05.00-32-K018/16 planuje przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego  dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu w miejscowości Szczecinek w planowanym okresie sierpień – wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy/ów zawodowego gotowego do zrealizowania  ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Rozeznanie rynku – Doradztwo Zawodowe Szczecinek gr 6

______________________________________________________________________________________________

25.09.2017

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu „Aktywność zawodowa się opłaca!” nr projektu RPZP.06.05.00-32-K018/16  w związku z realizacją szkoleń zawodowych planuje  zrealizowanie USŁUGI, tj.    zamówienie cateringu w postaci obiadów i przerw kawowych dla maksymalnie 72 osób, podzielonych na sześć 12-osobowych grup w miejscowościach Szczecinek i Biały Bór.  Termin realizacji umowy: wrzesień – listopad 2017 . W miejscowości Szczecinek maksymalnie 48 osób (4 grupy). W miejscowości Biały Bór maksymalnie 24 osoby (2 grupy).

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy wykonawcy, gotowego do zrealizowania  ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

AZSO Szkolenie Zawodowe Catering – rozeznanie rynku

_____________________________________________________________________________________________

18.09.2017

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Aktywność zawodowa się opłaca!” nr projektu RPZP.06.05.00-32-K018/16 planuje przeprowadzenie Szkoleń Zawodowych  dla maksymalnie 72 Uczestników Projektu w planowanym okresie wrzesień 2017 – luty 2018 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy podmiotu, gotowego do zrealizowania  ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

AZSO Szkolenie Zawodowe – zapytanie oferowe

_____________________________________________________________________________________________

14.09.2017

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Aktywność zawodowa się opłaca!” nr projektu RPZP.06.05.00-32-K018/16 planuje przeprowadzenie Kompleksowego Pośrednictwa Pracy  dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu w miejscowości Szczecinek w planowanym okresie wrzesień 2017 – luty 2018 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy, gotowego do zrealizowania  ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny

Rozeznanie Rynku – pośrednictwo pracy Szczecinek gr 4 i 5

______________________________________________________________________________________________

14.09.2017

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Aktywność zawodowa się opłaca!” nr projektu RPZP.06.05.00-32-K018/16 planuje przeprowadzenie Kompleksowego Pośrednictwa Pracy  dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu w miejscowości Biały Bór w planowanym okresie wrzesień 2017 – luty 2018 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy, gotowego do zrealizowania  ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny

Rozeznanie Rynku – pośrednictwo pracy Biały Bór gr 2 i 3

______________________________________________________________________________________________

08.09.2017

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Aktywność zawodowa się opłaca!” nr projektu RPZP.06.05.00-32-K018/16 planuje przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego  dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu w miejscowości Szczecinek w planowanym okresie wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego, gotowego do zrealizowania  ww.zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Rozeznanie rynku – Doradztwo Zawodowe Szczecinek gr 4 i 5

______________________________________________________________________________________________

31.08.2017 

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Aktywność zawodowa się opłaca!” nr projektu RPZP.06.05.00-32-K018/16 planuje przeprowadzenie Kompleksowego Pośrednictwa Pracy  dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu w miejscowości Szczecinek w planowanym okresie wrzesień 2017 – luty 2018 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy, gotowego do zrealizowania  ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny

Rozeznanie Rynku – pośrednictwo pracy Szczecinek gr 1

______________________________________________________________________________________________

30.08.2017

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Aktywność zawodowa się opłaca!” nr projektu RPZP.06.05.00-32-K018/16 planuje przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego  dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu w miejscowości Szczecinek w planowanym okresie wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego, gotowego do zrealizowania  ww.zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Rozeznanie rynku – Doradztwo Zawodowe Szczecinek gr 2 i 3.

______________________________________________________________________________________________

 

17.08.2017 

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Aktywność zawodowa się opłaca!” nr projektu RPZP.06.05.00-32-K018/16 planuje przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego  dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu w miejscowości Darłowo w planowanym okresie sierpień – wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego, gotowego do zrealizowania  ww.zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

 

Rozeznanie rynku – Doradztwo Zawodowe Darłowo

______________________________________________________________________________________________

11.08.2017 

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Aktywność zawodowa się opłaca!” nr projektu RPZP.06.05.00-32-K018/16 planuje przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego  dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu w miejscowości Szczecinek w planowanym okresie sierpień – wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego, gotowego do zrealizowania  ww.zadania oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Rozeznanie rynku – Doradztwo Zawodowe Szczecinek