ZAPYTANIA OFERTOWE

przez | 7 czerwca 2017

07.06.2017r,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi:

1.Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 07.06.2017r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16
Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

2.Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 22.06.2017r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16
Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 22.06.2017r.:
Pytanie:
Dzień dobry,odnośnie zapytania ofertowego na wybór doradcy zawodowego chciałabym zadać kilka pytań.1. Czy Wykonawca zapewnia również salę, w której będzie się odbywać doradztwo?2. Czy jako firma szkoleniowa musimy wykazać również swoje doświadczenie w przeprowadzaniu doradztwa czy tylko trenera?

3. Lokalizacja doradztwa określona jest jako wszystkie powiaty województwa świętokrzyskiego. Czy doradztwo będzie przeprowadzane w jednym miejscu dla uczestników z różnych powiatów czy doradca będzie musiał zmieniać miejsce świadczenia usługi?

Odpowiedź:

Dzień dobry,

Dziękujemy za przesłanie zapytania. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z pkt. 6 znajdującym się na stronie 3 Zapytania ofertowego, Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wnioski oferentów, które wpłynęły po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w pliku z Zapytaniem ofertowym, zamieszczonym na Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 3. Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 05.07.2017r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16
Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy
4. Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 10.07.2017r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16
Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy
Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 3 i 4 z dnia 05.07.2017r. i 10.07.2017r.:
Pytanie:

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o przesłanie wersji edytowalnej zapytań ofertowych (wraz z załącznikami) dotyczących procedury wyboru doradcy zawodowego w ramach projektu „Moda na sukces zawodowy”:

  • 24 UP, termin składania ofert 13.07.2017
  • 12 UP, termin składania ofert 18.07.2017

Umożliwi to czytelniejsze przygotowanie oferty.

Odpowiedź:

Dzień dobry,
W nawiązaniu do Pani wiadomości, w załączniku przesyłamy część ofertową zapytań ofertowych z dn. 05.07. oraz 10.07.2017r.
5. Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 01.08.2017r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16
Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy
6. Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 07.08.2017r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16
7. Zapytanie ofertowe nr 7 z dnia 07.08.2017r. dotyczy wyboru wykonawcy przeprowadzenia szkoleń zawodowych, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16

8. Zapytanie ofertowe nr 8 z dnia 17.08.2017r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

9. Zapytanie ofertowe nr 9 z dnia 22.08.2017r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

10.Zapytanie ofertowe nr 10 z dnia 22.08.2017r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

11. Zapytanie ofertowe nr 11 z dnia 23.08.2017r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

12. Zapytanie ofertowe nr 12 z dnia 19.09.2017r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

13.Zapytanie ofertowe nr 13 z dnia 03.10.2017r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, w ramach projektu „MODA NA SUKCES ZAWODOWY” nr POWR.01.02.01-26-0006/16

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy