Zapytanie ofertowe

przez | 20 kwietnia 2017

20.04.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dot. wyboru doradcy zawodowego, który przeprowadzi zajęcia o tematyce „Identyfikacja potrzeb z IPD” oraz “Poradnictwo zawodowe” dla łącznie max. 60 UP w (rozumieniu KC) województwie wielkopolskim, w tym wyłącznie na terenie wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zg. z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI) znajdujących się w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim, wolsztyńskim, nowotomyskim, grodziskim oraz kościańskim.

Doradca zawodowy – rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dot. wyboru psychologa/mentora, który przeprowadzi zajęcia o tematyce „Wsparcie psychologiczno-doradcze, w tym mentoring” dla łącznie max. 60 UP w (rozumieniu KC) województwie wielkopolskim, w tym wyłącznie na terenie wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zg. z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI) znajdujących się w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim, wolsztyńskim, nowotomyskim, grodziskim oraz kościańskim.

Psycholog-mentor-rozeznanie-rynku

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dot. wyboru pośrednika pracy, który przeprowadzi zajęcia o tematyce „Pośrednictwo pracy” dla łącznie max. 60 UP w (rozumieniu KC) województwie wielkopolskim, w tym wyłącznie na terenie wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zg. z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI) znajdujących się w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim, wolsztyńskim, nowotomyskim, grodziskim oraz kościańskim.

Pośrednik pracy – rozeznanie rynku

 

05.07.2017 r.

Firma Vivid Cosulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi tj. szkoleń zawodowych, prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla maksymalnie  60 osób.

Zapytanie ofertowe procedura wyboru wykonawcy

28.07.2017 r.

Firma Vivid Consulting sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego, na obszarach powiatów: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim, wolsztyńskim, nowotomyskim, grodziskim oraz kościańskim w ramach projektu „Zaprojektowani na sukces” nr RPWP.06.02.00-30-0014/15 planuje zrealizowanie egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnegopotwierdzającego nabycie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb Uczestników Projektu w okresie 09-12.2017 r. dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu tj. 4 grup, po średnio 15 osób/grupa.

Rozeznanie rynku _na egzmin VCC lub egzamin równoważny