Rekrutacja i promocja

przez | 1 marca 2017

01.06.2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami na poszczególne formy wsparcia na miesiąc czerwiec.

15.05.2017

Szanowni Państwo!

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do projektu ” Zaprojektowani na sukces!”. Liczba miejsc ograniczona!!!. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania formularzy zgłoszeniowych.

03.04.2017

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych. Rekrutacja do projektu”Zaprojektowani na sukces!” trwa. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi.

01.03.2017

Warunkiem zgłoszenia do Projektu „Zaprojektowani na sukces!” jest wypełnienie oraz dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (ZAŁĄCZNIKÓW) wymienionych w REGULAMINIE PROJEKTU do Biura Projektu – osobiście, listownie bądź mailowo.

REGULAMIN PROJEKTU

załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ

załącznik nr 3 – ANKIETA POTRZEB ON

 

 

01.02.2017

Do projektu zapraszamy przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej, które zamieszkują na obszarze woj. w tym wyłącznie na terenie wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych znajdujących się w: Powiecie chodzieskim (Budzyń-gmina wiejska, Chodzież, Chodzież-gmina wiejska, Margonin, Szamocin), Powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (Czarnków, Czarnków- gmina wiejska, Drawsko- gmina wiejska, Krzyż Wielkopolski, Lubasz- gmina wiejska, Połajewo- gmina wiejska, Wieleń), Powiecie międzychodzkim (Chrzypsko Wielkie- gmina wiejska, Kwilcz- gmina wiejska, Międzychód, Sieraków), Powiecie wolsztyńskim (Przemęt- gmina wiejska, Siedec- gmina wiejska, Wolsztyn), Powiecie nowotomyskim (Kuślin- gmina wiejska, Lwówek, Miedzichowo- gmina wiejska, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń), Powiecie grodziskim (Granowo- gmina wiejska, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec- gmina wiejska, Rakoniewice, Wielichowo), Powiecie kościańskim (Czempiń, Kościan- gmina wiejska, Krzywiń, Śmigiel).

Grupa docelowa:

60 Uczestników Projektu, w tym 50 osób bezrobotnych (30K/20M) i 10 osób biernych zawodowo (6K/4M), defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29r.ż [do projektu kwalifikować się będą wyłącznie uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyli 30 rok życia. Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału  w projekcie] należących do jednej z następujących grup:

 • Kobiety (36K)
 • Os. w wieku 50lat i więcej (8K/5M)
 • Os. długotrwale bezrobotne (6M/4K)
 • Os. z niepełnosprawnościami (2K/1M)
 • Os. o niskich kwalifikacjach (20M/14K)

W ramach projektu zapewniamy:

 1. Stypendia szkoleniowe i stażowe
 2. Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW
 3. Zwrot kosztów dojazdu
 4. Certyfikowane egzaminy
 5. Materiały szkoleniowe

W ramach projektu oferujemy:

 1. Doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania (IPD)
  Przykładowy program:
  1. Identyfikacja potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron UP, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
  2. Diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zaw., w tym diagnoza potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego.
  3. Opracowanie/aktualizacja IPD.
 2. Poradnictwo zawodowe
  Przykładowy program:
  1. Ustalenie problemu zawodowego.
  2. Analiza sytuacji UP, z uwzględnieniem jego/jej zainteresowań, predyspozycji i kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych.
  3. Analiza możliwości i wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego wypracowanego wspólne z UP i możliwego do zrealizowania przez UP.
  4. Zalecenia dot. dalszego postępowania, w tym m.in. potrzeby objęcia UP różnymi formami pomocy realizowanymi w projekcie.
 3. Wparcie psychologiczno – doradcze, w tym mentoring
  Przykładowy program:
  1.Przełamywanie barier i ograniczeń wewnętrznych.
  2.Uświadamianie roli porażki, stresu, krytyki.
  3.Rozwijanie i stabilizowanie sfery emocjonalnej, samokrytycyzmu i twórczego myślenia, autoekspresji, budowanie poczucia własnej wartości.
  4.Motywowanie uczestników i stymulowanie działań na rzecz samorozwoju.
 4. Pośrednictwo pracy
  Przykładowy program:
  1. Wstępna indywidualna rozmowa z UP w celu zebrania niezbędnych informacji do poszukiwania odpowiedniej pracy.
  2. Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.
  3. Wyszukiwanie ofert pracy.
  4. Inicjowanie spotkań z pracodawcami.
  5. Dążenie do wypracowania u uczestników/uczestniczek projektu postaw aktywnego, samodzielnego i świadomego poszukiwania pracy.
 5. Szkolenia zawodowe:
  1. Projektowanie i aranżacja wnętrz:
  – podstawy stosowania materiałów wykończeniowych
  – podstawy działania kolorem, fakturą i tkaniną
  – zagadnienia designu, trendy
  – zasady wywiadu z inwestorem
  – projektowanie pokoi dziecięcych/ komercyjnych/ sklepów
  2. Projektowanie mebli i wzornictwa przemysłowego:
  – znajomość podstawowych zagadnień konstrukcyjnych i wytrzymałości materiałów
  – historia designu, design inspirujący
  – przykłady współczesnego wzornictwa meblowego
  – projektowanie form użytkowych i mebli
  – potrzeby rynkowe
 1. Staże zawodowe
  Program stażu określać będzie:
  1.Nazwę zawodu/specjalności, której program dotyczy.
  2.Zakres zadań wykonywanych przez UP.
  3.Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych.
  4.Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.
  5.Opiekuna osoby objętej programem stażu (Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu).