Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego

przez | 7 grudnia 2016

Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2016 r. dotyczące realizacji szkoleń zawodowych

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1013465

PYTANIE

Bardzo proszę o informację czy szkolenie może być realizowane tylko i
wyłącznie na terenie Wrocławia? Czy np istnieje możliwość realizacji
kursów w inne lokalizacji? Myślę tutaj np o szkoleniach weekendowych w
siedzibie naszej firmy.

ODPOWIEDŹ

  1. Zgodnie z treścią części opisowej zapytania ofertowego dotyczącego realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu ,,Nie ”zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16, szkolenia będą realizowane na terenie województwa łódzkiego. W związku z powyższym szkolenia nie będą mogły odbywać się na terenie Wrocławia.
  2. Miejsce realizacji szkoleń zawodowych musi znajdować się na terenie województwa łódzkiego i jest uzależnione od lokalizacji, w której zostaną utworzone grupy szkoleniowe.
  3. Zgodnie z treścią części opisowej zapytania ofertowego możliwa jest realizacja szkolenia w trybie weekendowym, zależnie od potrzeb i możliwości Uczestników Projektu.

PYTANIE

W związku z ogłoszeniem dotyczącym realizacji szkoleń zawodowych:
1. Opiekun/ka osób starszych,
2. Przedstawiciel handlowy,
3. Asystent/ka do spraw księgowości

proszę o podanie informacji, na terenie jakich miejscowości będą dobywać się szkolenia.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z częścią opisową zapytania ofertowego szkolenia mogą być realizowane na terenie całego województwa łódzkiego. Dokładna lokalizacja miejsc, w których będą prowadzone zajęcia z zakresu szkoleń zawodowych, uzależniona jest od konkretnych miejscowości, na terenie których zostaną zrekrutowane grupy Uczestników Projektu.

PYTANIE

Treść pytania dotyczącego zapytania ofertowego dostępna jest w załączniku – Treść pytania

ODPOWIEDŹ

Treść odpowiedzi dotyczącej zapytania ofertowego dostępna jest w załączniku – Treść odpowiedzi