Zapytania ofertowe

przez | 23 czerwca 2016

28.07.2016

W związku z realizacją projektu “Kompetencje językowe i cyfrowe odpowiedzią na niskie kwalifikacje” zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ICT, dla 108 uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe – Szkolenie z zakresu ICT

Oferta – Szkolenie z zakresu ICT

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY – SZKOLENIA Z ZAKRESU ICT Z DNIA 28.07.2016

02.08.2016

Pytanie z dnia 01.08.2016:

“Okres realizacji szkoleń II tury – Zamawiający w ofercie pisze: „…planuje zrealizowanie szkoleń z zakresu ICT dla maksymalnie 108 Uczestników projektu, w planowanym okresie od 08.2016 r. do 01.2017 r. (I tura – sierpień 2016 r. – grudzień 2016 r. (4 grupy średnio 12-osobowe), II tura – sierpień 2016 r. – styczeń 2016 r. (5 grup średnio 12 – osobowych).” – Czy w związku z tym zajęcia dla poszczególnych grup w ramach I oraz II tury  mają być prowadzone równolegle dla wszystkich grup?”

Odpowiedź:

Planowany termin zajęć dla uczestników I tury projektu (4 grupy) to sierpień 2016  – grudzień 2016, a dla uczestników II tury projektu (5 grup) sierpień 2016 – styczeń 2017. Terminy zajęć ustalane są w zależności od potrzeb uczestników projektu zdiagnozowanych na etapie rekrutacji i może wystąpić sytuacja prowadzenia zajęć równolegle dla wszystkich grup.

 

11.08.2016

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy – szkoleń z zakresu ICT z dnia 28.07.2016 r.w ramach projektu “Kompetencje językowe i cyfrowe odpowiedzią na niskie kwalifikacje” informujemy, że w toku oceny ofert wybrano firmę Szkolenia i Edukacja sp. z o. o. sp. k.