Harmonogramy

Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP Gr 1 Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP Gr. 2

Aktualności

23.10.2018 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą Pełnoprawni. Do projektu poszukujemy osób niepełnosprawnych, powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bez pracy, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego, w tym: osób biernych zawodowo, osób bezrobotnych należących do III profilu pomocy, osób korzystających z Programu Operacyjnego… Read More »

Dokumenty rekrutacyjne

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Pełnosprawni” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI O ZAKWALIFIKOWANIU DO III PROFILU POMOCY OŚWIADCZENIE… Read More »

Dokumenty rekrutacyjne

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI O ZAKWALIFIKOWANIU DO… Read More »

Aktualności

23.10.2018 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą Włącz się! Program Aktywizacji społeczno-zawodowej. Do projektu poszukujemy osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, powyżej 18 roku życia, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego, w tym: osób biernych zawodowo, osób bezrobotnych należących do III profilu pomocy, osób niepełnosprawnych, osób korzystających… Read More »

Aktualności

23.10.2018r.  Zajęcia z języka angielskiego, które miały odbyć się dzisiaj (23.10.2018r.) dla grupy 2 prowadzonej przez Easy English zostały odwołane z powodu choroby Pani lektor, w związku z tym zajęcia będą odrobione w późniejszym terminie.

Aktualności

16.10.2018r. Miło nam poinformować, iż pierwsze dwie grupy Uczestników Projektu rozpoczęły udział w Diagnozie indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP, na której zostanie podpisany z każdym z Uczestników kontrakt socjalny określający potrzeby, uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej Uczestnika/czki Projektu, pozwoli to na zindywidualizowanie wsparcia… Read More »

Harmonogramy

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 1 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP  gr 2