EGZAMINY dla grup 4,5 (Przeworsk)

Informujemy, że dla grup 4, 5 (PRZEWORSK) egzamin zawodowy po szkoleniu “Pracownik biurowy” odbędzie się 14.10.2018. GRUPA 4: godz. 12.00 GRUPA 5: godz. 13.00 Miejsce egzaminu: ul. Rynek 27, Przeworsk   Obecność obowiązkowa! Pozdrawiamy, Zespół Projektu “Nie stój biernie, wspinaj się po drabinie sukcesu!”

Harmonogramy zajęć

  Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć w ramach poszczególnych Zadań w projekcie: Indywidualne poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (IPD): IPD 1 IPD 2 IPD 3 IPD 4 IPD 5 IPD 6 IPD… Read More »

Zasada równości szans i niedyskryminacji

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie… Read More »

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zapraszamy do udziału w projekcie “Bądź KLUCZEM do LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!” REKRUTACJA TRWA!!! Nie czekaj – zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona! W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 577 103 465 lub mailowego badzkluczemdolepszejprzyszlosci@vc.edu.pl. Zespół Projektu